admin

Generationsskifte Göran och Helena tar över verksamheten och blir därmed tredje generationen som driver Näslunds Väg vidare. 

Verksamheten renodlas Under 2020 säljs väghyveln och verksamheten renodlas. Främsta fokus för företaget är materialförsäljning från de egna täkterna.

Golfbanor, täkter och vindkraftsparker 1995 börjar Lars-Bertil och Per-Olof att bygga golfbanor. Det började med Åsele GK. Efter att Åsele GK byggts klart får de sedan uppdraget att mellan 2000-2002 att bygga Veckefjärden GK i Örnsköldsvik. Efter att Veckefjärden slutfördes fortsatte det med banor i Umeå och Stockholm samt Litauen. Efter golfbanebyggandet återgår verksamheten till …

Golfbanor, täkter och vindkraftsparker Läs mer »

Per-Olof och Lars-Bertil tar över verksamheten Per-Olof, Lars-Bertil och Ellen tar över Näslunds Väg. Företaget fortsätter med vägbyggnationer och underhåll av vägar. Företaget köper även Åsele Betong som senare blir starten för täktverksamheten och materialförsäljningen för företaget.

Näslunds Väg grundas Näslunds Väg grundas av Gustav och Sven 1949 och den första bandtraktorn köptes in. Under de första åren så bestod verksamheten av att planera och anlägga beteshäng. 1951 utökades verksamheten och en ny bandtraktor införskaffades samt att det även köpte in en grävmaskin. Detta blev starten för vägbyggnationer som sedan blev en …

Näslunds Väg grundas Läs mer »