Golfbanor, täkter och vindkraftsparker

1995 börjar Lars-Bertil och Per-Olof att bygga golfbanor. Det började med Åsele GK. Efter att Åsele GK byggts klart får de sedan uppdraget att mellan 2000-2002 att bygga Veckefjärden GK i Örnsköldsvik. Efter att Veckefjärden slutfördes fortsatte det med banor i Umeå och Stockholm samt Litauen.

Efter golfbanebyggandet återgår verksamheten till underhåll och byggnationer av vägar i området runt Åsele. Under perioden genomförs även markjobb för vindkraftsparker samt att de egna täkterna i Hälla, Västernoret och Risbäck öppnas och materialförsäljningen blir en större del av företaget.