Näslunds Väg

Vi har materialet du behöver

Tjänster

Materialförsäljning

Företaget säljer material från egna täkter som används till exempelvis vägbyggnationer, markarbete för vindkraftsparker m.m.

Täktverksamhet

Företaget har egna täkter för utvinning och brytning av material. 

Materialförsäljning

Företaget säljer material från egna täkter som används till exempelvis vägbyggnationer, markarbete för vindkraftsparker m.m.

Historik

Näslunds Väg AB

Näslunds Väg grundades 1949 av Sven och Gustav Näslund. Huvudfokus var då vägbyggnationer och underhåll av vägar.

1974 tog Per-Olof och Lars-Bertil över verksamheten och fortsatte med vägbyggnationer och underhåll. 

Under åren har golfbanor byggts och markjobb för vindkraftsparker utförts. Företaget har också under åren öppnat egna täkter för försäljning av material.

Maskiner

Väghyvel Cat 140H

Hjullastare Cat 938M

Verksamhet

De verksamheter som företaget sysslar med är:

Materialförsäljning

Täktverksamhet

Våra täkter

Tryck på rubriken för respektive täkt för att se vilka material som finns tillgängliga.

Kontakt

Göran Enfeldt
073-8308166 
goran@naslundsvag.se

Kontoret
073-8308166
info@naslundsvag.se

Hälla

I lager:
Slitlager 0-16
Bärlager 0-32
Förstärkningslager 0-90
Förkrossat 0-150

Kvällträsk

Godkänt ballastmaterial för betongtillverkning
I lager:
Sand 0-2
Sand 0-4
Sand 0-6
Sand 0-8
Singel 8-16
Singel 16-24
Singel 16-32
Natursten
Leksten

Risbäck

 
I lager:
Slitlager 0-16
Bärlager 0-32
Förstärkning 0-90
Förkrossat 0-150

Västernoret

I lager:
Stenmjöl 0-8
Slitlager 0-16
Bärlager 0-32
Förstärkningslager 0-90
Förkrossat 0-150
Makadam 8-16
Makadam 8-22
Makadam 16-32
Makadam 32-64