Verksamheten renodlas

Under 2020 säljs väghyveln och verksamheten renodlas. Främsta fokus för företaget är materialförsäljning från de egna täkterna.