Per-Olof och Lars-Bertil tar över verksamheten

Per-Olof, Lars-Bertil och Ellen tar över Näslunds Väg. Företaget fortsätter med vägbyggnationer och underhåll av vägar. Företaget köper även Åsele Betong som senare blir starten för täktverksamheten och materialförsäljningen för företaget.