Näslunds Väg grundas

Näslunds Väg grundas av Gustav och Sven 1949 och den första bandtraktorn köptes in. Under de första åren så bestod verksamheten av att planera och anlägga beteshäng.

1951 utökades verksamheten och en ny bandtraktor införskaffades samt att det även köpte in en grävmaskin. Detta blev starten för vägbyggnationer som sedan blev en del av företagets huvudsakliga verksamhet.